+389 31 424 878

Популарни места во североисточниот регион

Водичи за североисточниот регион

Помодоро Пицерија

Октомвриска Револуција 19,Куманово

Мистер Џорџ

Плоштад Маршал Тито 10,Куманово

Франш Лаунџ Бар

Народна Револуција 1, Куманово

Визиана Рибен Ресторан

Село Клечовце-Куманово

Бабилон

Индустриска 6, Куманово