+389 31 424 878

Популарни места во североисточниот регион

Водичи за североисточниот регион

Револушн Фуд

Моша Пијаде, Куманово

Мистер Џорџ

Плоштад Маршал Тито 10,Куманово

Ресторан Бела Дона

Бранко Богдановски-Гуцман 17, Куманово

Ексклузив Ресторан

Бранко Богдановски-Гуцман бб, Куманово